• Frontiere-Grenzen

PRAVILNIK
DEVETA LITERARNA NAGRADA FRONTIERE-GRENZEN
Za vsa območja Alpske konvencije in Tržaško pokrajino

1 Člen

Literarna nagrada Frontiere-Grenzen  (meje) je nagrada za kratko pripovedno prozo na poljubno temo. Namenjena je vsem zvrstem sodobnega pripovedništva od tradicionalne pripovedi do najnovejšega jezikovnega eksperimentiranja, od trilerja do fantastike, od horror zgodbe do znanstvene fantastike, od zbirke pisem do ljubezenske zgodbe ter do gledališkega besedila.

2 Člen

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki so se rodili pred 31/12/2003 in prebivajo na ozemlju Alpske konvencije in Tržaške pokrajine.

Če želite preveriti, ali pripadate temu območju, kliknite na spletno stran: http://www.alpconv.org/it/organization/parties/default.html

3 Člen

Na natečaj smejo biti prijavljena dela v italijanščini ali nemščini. Državljani, ki govorijo druge jezike in prebivajo na območjih, ki jih zaobjema nagrada, se lahko prijavijo na natečaj z delom v svojem jeziku z vzporednim prevodom v italijanščino ali nemščino. Žirija bo ocenjevala prevod.

4 Člen

Na natečaj smejo biti prijavljene:

 • kratke pripovedi, ki so bile objavljene od vključno leta 2012 dalje;
 • neobjavljene pripovedi, ki obsegajo največ 12.000 znakov (vključno s presledki).

Neobjavljene pripovedi:

 • ne smejo biti že objavljene ali tiskane (na papirju ali v spletni obliki);
 • ne smejo biti prejemnice drugih nagrad;
 • ne smejo biti prijavljene na druge natečaje, ki potekajo istočasno z nagrado Frontiere-Grenzen 2017.
Vsak udeleženec lahko prijavi eno samo pripoved.

5 Člen

Dela bodo morala prispeti do ponedeljka 19. junija 2017 (poštni žig velja kot potrdilo) na naslov
"Premio Letterario Frontiere-Grenzen"
c/o Biblioteca Intercomunale di Primiero
Via Fiume 6 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (Tn)

Objavljena dela
Objavljena dela bodo poslana v kuverti, v kateri bodo:

 1. pet (5) natisnjeni izvodi pripovedi, opremljeni z imenom in priimkom avtorja ter prijavnico, ki je priložena razpisu in mora biti v celoti izpolnjena;
 2. en izvod pripovedi na digitalnem mediju v formatu, ki je kompatibilen z Wordom (obvezen pogoj za sprejetje na natečaj);
 3. kopija potrdila o bančnem nakazilu za plačilo vpisnine.

Neobjavljena dela
Neobjavljena dela bodo poslana v kuverti, v kateri bodo:

 1. pet (5) natisnjeni nepodpisani izvodi, na katerih bo zapisana alfanumerična šifra namesto imena in priimka avtorja, zato da žiriji ni predhodno razkrito avtorjevo ime;
 2. en izvod pripovedi na digitalnem mediju v formatu, ki je kompatibilen z Wordom (obvezen pogoj za sprejetje na natečaj), opremljen z isto šifro;
 3. zaprta kuverta, ki mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, ki je priložena razpisu (navesti: naslov elektronske pošte in telefonsko številko za sporočanje). Kuverta mora biti opremljena z isto avtorjevo šifro, ki bo navedena na koncu pripovedi;
 4. kopija potrdila o bančnem nakazilu za plačilo vpisnine.

6 Člen

Žirijo sestavljajo: Carlo Martinelli (predsednik), Pietro De Marchi, Lisa Ginzburg, Peter Oberdorfer e Stefano Zangrando.
Odločitev žirije je dokončna in ji ni mogoče ugovarjati.

7 Člen

Nagrajena bo samo ena objavljena pripoved:

I nagrada       
3.000,00

Nagrajene bodo tri neobjavljene pripovedi:

I nagrada
1.500,00
II nagrada
750,00
III nagrada
500,00

8 Člen

Nagrada bo podeljena v soboto 18. novembra 2017, popoldne v Primieru (TN).
Prisotni bodo vsi člani žirije in posebni gost.
Vsi sodelujoči bodo prejeli vabilo na nagradno svečanost po elektronski pošti.
Finalisti bodo prejeli sporočilo o izidu nagradnega natečaja vsaj petnajst dni prej in bodo morali osebno prevzeti nagrado.

9 Člen

S sodelovanjem na natečaju avtorji sprejmejo pravila natečaja in pooblastijo organizatorje, da brezplačno objavijo njihova dela.
Prijavljena dela ne bodo vrnjena. Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe pravilnika v primeru nastopa višje sile.
Organizatorji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za zamude poštne službe, izgubo gradiva ali morebitne plagiate

10 Člen

Za prijavo na natečaj znaša vpisnina € 20,00 za objavljene pripovedi in  € 10,00 za neobjavljene pripovedi, ki jo je treba plačati z bančnim nakazilom na tekoči račun združenja “La Bottega dell'Arte” pri banki Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, filiale di Transacqua (TN), IT50 K082 7905 6140 0000 0052 420.
Za bančna nakazila iz tujine morate navesti tudi Swift kodo: CCRTIT2T72A.
Kot razlog nakazila navedite samo: Priimek in ime, Frontiere-Grenzen(in, prosimo, nič drugega).