• Frontiere-Grenzen

PRAVILNIK

Deseta izdaja literarne nagrade Frontiere-Grenzen˝ 2019
Mednarodna literarna nagrada Alp

1 Člen

Literarna nagrada Frontiere-Grenzen (meje) je nagrada za kratko pripovedno prozo na poljubno temo. Namenjena je vsem zvrstem sodobnega pripovedništva: tradicionalne pripovedi, sodobno jezikovno izražanje, srhljvke, domišljijske zgodbe, grozljivke, znanstvena fantastika, zbirke pisem, ljubezenske zgodbe ter gledališka besedila.

2 Člen

Za nagrado se lahko potegujejo vsi, ki prebivajo na ozemlju:
regij Italije in evropskih držav, ki mejijo na Alpe: Furlanija-Julijska krajina, Benečija, Tridentinsko-Zgornje Poadižje, Lombardija, Aosta, Piemont in Ligurija; Slovenija, Avstrija, Bavarska, Lihtenštajn, Švica, Francija (Auvergne-Rona-Alpe in Provansa-Alpe-Azurna obala) in kneževina Monako.

3 Člen

Sodelovanje je mogoče z enim prispevkom v posamezni kategoriji v italijanščini, nemščini, francoščini ali slovenščini.

4 Člen

Natečaj ima dve kategoriji:

  • kratke pripovedi, ki so bile objavljene od vključno leta 2015 dalje;
  • neobjavljene pripovedi, ki obsegajo največ 10.000 znakov s presledki in
    • niso bile objavljene niti v tiskani obliki niti na spletu ter
niso bile prejemnice drugih nagrad.

5 Člen

Prispevki morajo prispeti najkasneje do 7. junija 2019 (upošteva se datum poštnega žiga) na naslov:
"Premio Letterario Frontiere-Grenzen"
c/o Biblioteca Intercomunale di Primiero
Via Fiume 6 – 38054 Primiero San Martino di Castrozza (Tn) – Italija

Objavljena dela
Objavljena dela naj bodo poslana v kuverti, ki mora vsebovati:

  1. pet (5) natisnjenih izvodov pripovedi, opremljenih z imenom in priimkom avtorja ter naslovom dela. V kolikor je mogoče tudi izvod publikacije, kjer je bila prijavljena pripoved objavljena;
  2. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, ki je priložen razpisu, ter kopija potrdila o plačilu kotizacije.

Pozor: Izvod pripovedi mora biti poslan tudi na elektronski naslov racconti@frontiere-grenzen.com v elektronski obliki, v formatu, kompatibilnem s programom Word.   

Neobjavljena dela
Neobjavljena dela naj bodo poslana v kuverti, ki mora vsebovati:

  1. pet (5) natisnjenih nepodpisanih izvodov, na katerih naj bo namesto imena in priimka avtorja zapisana alfanumerična šifra, ki zagotavlja anonimnost pri postopku ocenjevanja;
  2. izvod pripovedi mora biti poslan tudi na elektronski naslov racconti@frontiere-grenzen.com v elektronski obliki, v formatu, kompatibilnem s programom Word:
  3. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, ki je priložen razpisu, predvsem mora vsebovati naslov, elektronski naslov ter telefonsko številko za obveščanje avtorja. Obrazec mora biti v zapečateni kuverti, ki mora biti označena z isto alfanumerično šifro, kot jo ima izvod pripovedi;
  4. kopija potrdila o plačilu kotizacije.

6 Člen

Žirijo sestavljajo: Carlo Martinelli (predsednik), Pietro De Marchi, Lisa Ginzburg, Helena Janeczek in Stefano Zangrando.
Odločitev žirije je dokončna in ji ni mogoče ugovarjati.

7 Člen

Nagrajena bo samo ena objavljena pripoved: nagrada   € 4.000,00
Nagrajena bo samo ena neobjavljena pripoved: nagrada   € 2.000,00
Med neobjavljenimi pripovedmi bodo omenjene tudi tri dodatne pripovedi.
Zmagovalne in omenjene pripovedi bodo objavljene na spletni strani www.frontiere-grenzen.com.

8 Člen

Podelitev nagrad bo v soboto, 09. november 2019, popoldne v kraju Primiero San Martino di Castrozza (TN).
Prisotni bodo vsi člani žirije.
Vsi sodelujoči bodo prejeli vabilo na podelitev nagrad po elektronski pošti.
Nagrajenci bodo o izidu tekmovanja obveščeni vsaj petnajst dni prej in bodo morali nagrado prevzeti osebno.

9 Člen

S prijavo za sodelovanje na natečaju avtorji sprejmejo pravila natečaja in pooblastijo organizatorje, da brezplačno objavijo njihova dela.
Prijavljeni izdelki ne bodo vrnjeni.
Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe pravilnika v primeru višje sile.

Organizatorji ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za zamude poštne službe, izgubo gradiva ali morebitne plagiate.

10 Člen

Kotizacija za sodelovanje na natečaju, ki pokriva upravne stroške, znaša 15,00 €, poravnati pa jo je treba z nakazilom na tekoči račun združenja “La Bottega dell'Arte” pri banki Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno (TN) številka IBAN IT62 Q081 4005 6140 0002 4052 420.
BIC/SWIFT koda banke prejemnika za nakazila iz tujine je CCRTIT2T38A.

Kot namen nakazila navedite "priimek in ime, Frontiere-Grenzen".

POSEBNA NAGRADA

V okviru natečaja Frontiere-Grenzen bo za pripovedi avtorjev, prebivajočih na območju Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno, podeljena tudi "Posebna nagrada Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno".
Za podelitev te nagrade veljajo enaki pogoji, kot za celoten natečaj. 
Sodelujoči naj v posebnem polju na prijavnem obrazcu označijo namen sodelovanja tudi za nagrado "Posebna nagrada Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno".

Najboljša kratka pripoved bo nagrajena s 500,00 €.

NAGRADA PETRA OBERDÖRFERJA - 1.000,00 €

Na podelitvi nagrad bo podeljena tudi nagrada v spomin na Petra Oberdörferja, in sicer osebi oziroma društvu, ki po mnenju Frontiere-Grenzen najbolje interpretira vrednote svobodnega in večplastnega duha "našega" Petra, ki je bil sposoben izražanja v pisani besedi, z gledališkim pristopom, v glasbenem raziskovanju, s spoštovanjem do drugih ter z vsakič prenovljeno strastjo.